7/5/10

EXTRACTE DE LES CONCLUSIONS DE LA PRIMERA TROBADA D’ORGANITZADORS DE FESTIVALS LITERARIS


Els més de seixanta organitzadors de festivals literaris reunits per primera vegada a Vic el 19 de setembre de 2009 vàrem posar de manifest les diferències de criteri i diversitat de circumstàncies que envolten i condicionen cada festival.

EL FORMATS DELS FESTIVALS

Nombre d’actes anuals
Entre 6 i 40. Fins 65.
Mitjana d’espectadors per acte
Entre 30 i 80. Fins 100.
Cost mitjà per acte, a part dels de cost zero
Entre 500 i 3.000 €
Pressupost anual per festival, a part del cost zero
Entre 7.000 i 60.000 €/any

Programació, des d’espectacles molt elaborats fins a la recitació només amb la paraula. S’ha apuntat la conveniència de que els actes siguin atractius, que siguin un espectacle, perquè la paraula (i la poesia) arribi amb un embolcall que n’augmenti l’interès. També s’ha comentat que si l’acte és més informal, més distès (per exemple amb una copa de vi a la mà), pot apropar-se a més gent. En resum, cal innovar i diversificar els formats, tot adaptant-los a les circumstàncies de cada lloc.

LA PROGRAMACIÓ

Els programadors de festivals, amb les nostres decisions, estem col·laborant a crear el que en podríem dir el cànon de la poesia catalana. Triem de qui difonem l’obra i de qui no a base d’uns criteris, diferents per a cada festival. S’ha constatat que sovint es programa el mateix, amb la qual cosa alguns espectacles circulen molt més que d’altres. També s’ha lamentat el poc rendiment d’alguns espectacles, el muntatge dels quals és força laboriós i després a penes es representen.

EL PÚBLIC

Es constata l’existència d’un públic per a la poesia, per a la paraula dita, per al text literari posat damunt de l’escenari. Però cal mobilitzar-lo, oferir-li atractius, “normalitzar la seva presència”. Hi ha, però, qui considera que el que importa és el que s’ofereix i que no ens ha de preocupar si ve o no ve públic.

Quan ens plantegem la qüestió del públic (augmentar-lo, fidelitzar-lo...), ho fem per algun motiu, amb algun objectiu, que no s’ha fet patent al llarg del debat. S’ha parlat de quin públic i de com atreure’l i s’ha manifestat que “cal normalitzar la presència de públic perquè és donar vida a la nostra literatura i a la nostra llengua”. Aquesta ha estat una de les poques intervencions on s’ha parlat de la llengua, vehicle indestriable de l’objecte que ens aplega. I, potser, molt més que vehicle...

De manera recurrent, s’ha parlat de mancança de públic jove i el problema que significa de cara al relleu generacional. Però també s’ha citat alguna experiència reeixida amb alguns IES.


LA COMUNICACIÓ

De manera general, s’ha constatat la necessitat que els festivals siguin més visibles als mitjans, tant als existents actualment com els nous que es puguin impulsar (una publicació de referència, un aparador web...).

ELS DINERS

Organitzar festivals literaris costa diners, en la seva major part, diners públics. En general no es cobra entrada, però la tendència és a considerar que l’espectador hauria de pagar i que qui actua hauria de cobrar i que això implica augmentar l’atractivitat i el rigor.

L’ESTRUCTURACIÓ DEL SECTOR

S’ha comparat el sector de la poesia amb altres sectors més reeixits com la dansa i el circ. Per resoldre els problemes que ens plantegem, s’ha citat la necessitat d’estructurar el sector. S’ha apuntat que cal començar a coordinar-nos, en la perspectiva de crear alguna associació sectorial amb l’ajut de la mateixa Institució de les Lletres Catalanes.

PETICIONS A LES ADIMINISTRACIONS

Elaborar un catàleg d’espectacles literaris, des dels més elaborats i teatralitzats fins a l’acte on només hi és present la paraula nua.
Elaborar un directori de festivals literaris on hi tingui cabuda la majoria d’actes d’aquest caire que tenen lloc arreu dels nostres països.
Establir una xarxa de programadors/es o organitzadors/es de festivals literaris.
Realitzar una propera trobada, amb un programa a concretar.
Augmentar la presència de la poesia i els festivals literaris als mitjans de comunicació.
Impulsar una publicació de referència.

A l’acte de cloenda, el director de la ILC, Oriol Izquierdo, ha manifestat que assumia l’esperit de les propostes i ha anunciat que la Institució ja començava a treballar en el directori de festivals literaris.

Si t’interessa el text complet de les conclusions, ens el pots demanar per correu electrònic a HYPERLINK "mailto:ramatdepedres@gmail.com" ramatdepedres@gmail.com.


SEGONA TROBADA D’ORGANITZADORS DE FESTIVALS LITERARIS EL PROPER DISSABTE 5 DE JUNY A MORA D’EBRE COINCIDINT AMB LITTERARUM. Properament més informació.